Du er her: Forsiden > To x 12 etager i Dalgasgade
       


 

17. april 2013:
Forår 2013 - Projekter i midtbyen

11. april 2012:
Galleri - Flyvetur over Herning

28. september 2011:
Det nye hospital præsenteret

26. juni 2011:
Nyhedsopdatering - Juni 2011

7. maj 2011:
Galleri - DGI Parken

27. marts 2011:
Galleri - På toppen af Queens Corner

10. marts 2011:
Nyt projekt i Dalgasgade

8. februar 2011:
Fortætning på vej i Bethaniagade?

2. februar 2011:
Nye store varehuse på vej?

24. januar 2011:
Nyt liv til Futopia planerne

Side 1 af 9 - G til side: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
10. december 2009

To x 12 etager i Dalgasgade

To nye 12 etagers højhuse kan være på vej i den østlige del af Dalgasgade. Området er i kommunens højhuspolitik udpeget som oplagt til højt byggeri, og det følges nu op med et lokalplanforslag der åbner for byggeri af to højhuse på hver 45 meter og 12 etager. Lokalplanen dækker området Dalgasgade 3-15 og alle bygningerne er beliggende mellem Dalgasgade og Dronningens Boulevard.

Byggefelterne til selve højhusene ligger fast da begge skal vende ud mod Dronningens Boulevard. Det drejer sig om den sydlige del af henholdsvis Dalgasgade 7 og 13. Omkring højhusene kan der bygges baser på 4 etager hvilket svarer til højden på de nuværende bygninger på nordsiden af Dalgasgade, på hjørnet af Sølvgade og Dronningens Boulevard tillades dog op til 6 etager. Forholdet mellem højhusdelen og basen kommer i begge tilfælde til at minde om Queens Corner lidt mod vest. Der er mulighed for at udforme baserne på forskellige måder, så længe den samlede bebyggelse maksimalt udgør 60 % af grundarealet. Ifølge lokalplanforslaget skal der være boliger på 1. til 3. sal ud mod Dalgasgade, mens etagerne højere eventuelt også kan indeholde forskellige former for erhverv.

Flere af de eksisterende bygninger er registreret i “Kommuneatlas Herning” hvor det vurderes hvor bevaringsværdige en bygning er. Ingen af dem er dog registret med en højere bevaringsværdi end “middel”. Bygningerne dem der må formodes at være i fare for nedrivning er nummer 3, 3A, 5, 7, 13 og 15, du kan se en oversigt over den alle her.

Lokalplanforslagets første forhindring bliver byplanudvalgets møde tirsdag d. 15. december. Det kan allerede nu findes på kommunen hjemmeside ved på forsiden at vælge: Byråd > Udvalg > Byplanudvalg > Dagsorden og referat, og så herefter se oversigten over mødet den 15-12-2009.

Links: Herning Kommune  Aarstiderne Arkitekter 


Mulig udformning af Dalgasgade 13-15. Illustration: Aarstiderne Arkitekter


Skitse af mulig bebyggelse på Dalgasgade 3-7 set fra Dronningens Boulevard. Skitse: Aarstiderne Arkitekter

Kontakt os